Pastasåser


Våra italiensk pastasåser kommer djupfrysta i små pellets och bär med sig många egenskaper såsom innovationen som kan betraktas som en verklig revolution i såsvärlden. Dessutom sätter såserna inga användningsgränser och fördelarna de utgör för användaren är många. Allt börjar ifrån urvalet av bästa råvaror. Sedan är frånvaron av oönskade konserveringsmedel och tillsatser total. Såserna frysas […]

Pastasåser, smartaste lösningen i branschen