Fördelar


Det finns många fördelar med ItalFood varor:

100% made in Italy

  • BARA 100 % Made in Italy.
  • Produkterna är alltid redo att använda och alltid levereras samma höga kvalité.
  • Inga behöv till omfattande köksutrymme, dyr utrustning eller tillstånd till matlagning.
  • Inget svinn, något som ofta motsvarar till mer än 20 % av producerade mängden.
  • Ingen merkostnad till förberedelser eller inköp (som sällan räknas med…).
  • Inget behöv av specialiserad och dyr personal.
  • Vegetariska alternativ finns.