Djupfrysning är en allierad i kampen mot avfall.

Detta är ett mycket viktigt ämne som vi på Italfood tar med i allt verksamhet. Vi har därför alltid valt kylan som vår enda allierade när det gäller att bevara kvalitet på våra produkter. Vi gillar att våra produkter har en sk.  ”ren etikett”, dvs. är utan konserveringsmedel eller tillsatser.
Detta för att kunna erbjuda kockarna och kökspersonal produkter de kan lita på när det gäller kvaliteten på ingredienserna och konsistensen över tid, och även de minst erfarna operatörerna kommer ha det enkel att använda.
Tack vare IQF-teknologin djupfryser varorna mycket snabbt, något som håller varje enskild styck pasta, bröd eller riskorn åtskild från de andra, och möjliggör därför enkel hantering av produkten och kostnaden per portion.