Det finns gott om fördelar med ItalFood:

  • Alla produkter vi importera är 100 % producerad in Italien och med italienska råvaror.
  • Råvaror är alltid färska, redo att använda och mogna och med höga kvalité.
  • Smarta lösningar betyder inget behöv till omfattande köksutrymme, dyr utrustning eller tillstånd till matlagning.
  • Inget svinn, något som ofta motsvarar till mer än 20 % av producerade mängden.
  • Ingen merkostnad till förberedelser eller inköp, som sällan räknas med…
  • Inget behöv av specialiserad och dyr personal.
  • Vegetariska och Gluten Fria alternativ finns.