Naturens val


Det finns gott om fördelar med att jobba med djupfrysta produkter:logo,IQF

 • Kylen är naturens konserverings metod.
 • Att djupfrysa är mest skonsamma metoden som förlänger livsmedels hållbarhet.
 • Råvarans färskhet och kvalité avtar med tiden på grund av naturliga nedbrytningsprocesser. Icke-frysta produkter tappar kvaliteten mycket snabbt, ibland bara på några dagar. Vitaminer, näringsämnen och den bakteriologiska förhållande förändras däremot inte i frysen. Frysning är mest effektiva sättet att bromsa den biologiska nedbrytningen. Vid infrysningen ”tiden stannar” så att man kan efter många månader plocka fram en produkt ur frysen och den håller samma höga kvalitet som i det ögonblick den frystes in.
 • Allt går snabb. Från produktionen till IQF-frysning (Individual Quick Freezze betyder styckvis) inom 1 timme.
 • Färskare än färsk!
 • Mycket hygienisk behandling.
 • Lång hållbarhet (minst 6-18 månader),
 • Inget svinn.
 • Inga konserveringsmedel eller kemikalier.
 • Smak, lukt, konsistens och näringsvärde bevaras på bästa sättet genom att råvaran frys in i det ögonblick när den är som bäst.
 • Tillgång till produkter hela året även utanför säsong.