Det finns gott om fördelar med att jobba med djupfrysta produkter:

  • Kylen är naturens konserveringsmetod. Det behövs därmed varken konserveringsmedel eller kemikalier.
  • Att djupfrysa är mest skonsamma metoden som förlänger livsmedels hållbarhet. Råvarans färskhet och kvalité avtar med tiden på grund av naturliga nedbrytningsprocesser. Icke-frysta produkter tappar kvaliteten mycket snabbt, ibland bara på några dagar. Vitaminer, näringsämnen och den bakteriologiska förhållande förändras däremot inte i frysen. Frysning är mest effektiva sättet att bromsa den biologiska nedbrytningen. Vid infrysningen ”tiden stannar” så att man kan efter många månader plocka fram en produkt ur frysen och den håller samma höga kvalitet som i det ögonblick den frystes in.
  • Allt går snabbt! Från produktionen till IQF-frysning, Individual Quick Freeze, som betyder att allt kommer frysas styckvis med hjälp av kväve, går bara 1 timme.
  • Frysta råvaror är färskare än färsk!
  • Alla producenter är certifierad och EU godkända, en garanti till konsument.
  • Mycket hygienisk behandling.
  • Lång hållbarhet (ofta 12-18 månader), vilket innebär minskat eller Inget svinn.
  • Smak, lukt, konsistens och näringsvärde bevaras på bästa sättet genom att råvaran frys in i det ögonblick när den är som bäst.
  • Tillgång till produkter hela året även utanför säsong.