Vem är gluten dåligt för?

Gluten är ett ämne som i sig inte är skadligt utan är skadligt för den som lider av Celiaki.

Celiaki är en kronisk inflammation i tunntarmen, som utlöses av intag av gluten hos genetiskt predisponerade individer. Det är viktigt att understryka den genetiska predispositionen för celiaki för att skingra den falska myten att man blir sjuk av att äta gluten. Detta händer för att det finns de som hävdar att celiaki är en av ”livsmedelsindustrialiseringssjukdomarna” eller att människor blir sjuka för att maten vi äter inte är tillräckligt ”naturlig” och kroppen gör uppror. Inget kunde vara längre från sanningen.

Om fallen av diagnoser av celiaki ökar beror det inte på någon form av ”massmitta” utan på framsteg inom vetenskaplig forskning och nya avancerade diagnostiska tekniker. Det räcker med att säga att celiaki har funnits, som en patologi, förmodligen sedan neolitiska människan började odla spannmål.

Ursprunget till själva termen härrör från ”celiaki” eller ett syndrom som beskrevs av Aretaeus från Kappadokien på 200-talet. Den bakomliggande orsaken till celiaki var okänd, liksom vetets roll, tills en holländsk läkare märkte dramatiska förbättringar hos sina normalt utmärglade patienter under en vetesnöd 1944.

Medan alla led av hungersnöd förbättrades patienter med celiaki utan att äta vete och derivat.