FAQ


Definitionen av kvalitet är varken, heller inte kan vara unik, eftersom det är nu känt att det måste definieras med avseende på förmågan hos en viss vara eller tjänst för att tillgodose behoven, uttryckt eller latent, hos konsument- och / eller kunden. Med tanke på den höga känsligheten hos slutkonsumenterna, […]

Kvalitè, en definition


Vi vet att den typiskt svenskt begreppet Lagom sammanfattar i ett enda ord den svenska kulturen. Tyvärr gäller detta även den vardagliga kulinariska kulturen, som består mest av snabba luncher i så kallade ”lunch restauranger”. Dagens Kafé, Espresso baren, stora kedjor och Lunch Restauranger erbjuder idag en standardiseras utbud där kvalité […]

Lagom… är det verkligen bra?