Italfood + IP Livsmedel = Sant!

Nu har Italfood.se som drivs av Italfreeze Sweden AB blivit certifierad enligt IP Livsmedels standard.

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet som lämpar sig för små och medelstora livsmedelsföretag – allt från förädling till lager, packeri, grossist och distribution – alla som är leverantörer till dagligvaruhandeln.

Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerheten för konsumenten är i centrum. Kraven omfattar hygien, spårbarhet, redlighet och livsmedelssäkerhet enligt HACCP.

På Sigill Kvalitetssystems hemsida http://www.svensktsigill.se/  finns mer information, standard och åtgärdsplan för egenrevision.

Certificate-1630

Cert IP 1630