Är inte djupfryst dyrt?

ItalFood.se - Food Service Partner

”Det är viktigt att komma ihåg att när man köper djupfryst, så är det inte endast kvalitet, god smak, näringsvärde man betalar för. Det handlar också om bekvämlighet och ekonomi. När som helst året om oberoende av säsonger kan man köpa frysta varor med jämn kvalitet. Då är också mycket av grovjobbet redan gjort. Fisken är rensad och urbenad, potatis, bär och grönsaker färdiga och rensade de också. Med andra ord – allt som finns i förpackningen kan användas. Man får inga rensningförluster. Här kan en jämförelse göras mellan hur mycket som går bort när man t ex rensar fisk. Köper man en hel färsk fisk rensas omkring 50% av den bort. Beräkningen är gjord med tanke på att man vill ha fisken filéad. Av färsk blomkål går ungefär 40% bort och när det gäller kött kan man ibland räkna med att 20% rensas bort i form av ben, hinnor o dyl. När man jämför priset på djupfryst med motsvarande icke-fryst varor, är det därför viktigt att man tar med rensningsförlusterna, den tid det tar att utföra arbetsmomentet, etc.”

(källan: http://www.djupfrysningsbyran.se/om_djupfryst/fragor_svar.html – Feb 2015)