Är inte personalkostnaden en fast kostnad som man kan bortse ifrån?

ItalFood.se - Food Service Partner

”Nej, man måste hela tiden ta med alternativkostnaden i beräkningen, dvs om personalen inte funnits eller är sysselsatta med andra saker. Djupfrysta produkter kan underlätta det dagliga arbetet genom att jämna ut arbetsflödet under dagen, klara tillfälliga toppar och ge personalen tid att se till att det som ställs på bordet blir en fröjd för öga och mun.”

(källan: http://www.djupfrysningsbyran.se/om_djupfryst/fragor_svar.html – Feb 2015)