Är inte grönsaker som odlas i industriell skala sämre kvalitetsmässigt?

ItalFood.se - Food Service Partner

Nej, tvärtom. De grönsaker som går till djupfrysning är odlade på kontrakt. Det innebär att de under hela växtperioden övervakas och kontrolleras med avseende på gödsling och insektsangrepp. Skörden sker alltid när bästa mognadsgrad uppnåtts och grönsakerna transporteras direkt till fabriken för vidare förädling.

(källan: http://www.djupfrysningsbyran.se/om_djupfryst/fragor_svar.html
– Feb 2015)