Hur är det egentligen med näringen i djupfrysta livsmedel?

ItalFood.se - Food Service Partner

Djupfrysningen är den hittills mest skonsamma metoden för att förlänga hållbarheten hos livsmedel – smak, lukt, näringsvärde och konsistens bevaras på ett överlägset sätt. Råvaran bereds och fryses in i det ögonblick när den är som bäst. Grönsaker och bär tas om hand direkt efter skörd. Fisk inom bara ett par timmar efter fångst. Varorna fryses snabbt ner till -30°C och förpackas. Det har visat sig att djupfrysta livsmedel därigenom många gånger har ett högre näringsvärde än motsvarande färska som erbjuds i butik.

(källan: http://www.djupfrysningsbyran.se/om_djupfryst/fragor_svar.html – Feb 2015)