Har du glömt räkna med svinnet?

ItalFood.se - Food Service Partner

food Cost brukar man concentrerar sig till. Men alla som jobbar inom F&B känner väl igen att det är inte bara det kostnad som man ska räkna med. 

Personalen, inköp, svinnet är minst lika viktiga som råvarukostnad ifrån en ekonomisk perspektiv. Att jobba med färdiga maträtter med en livslängd på minst 12 månader betyder inte bara få fördel genom att ta bort förberedelsekostnader (inköp, förberedelse, kunskap som specialiserad personal få betalt för) men framför allt att eliminera svinnet, både för inköp, trim eller överproducerat rätter.