Är det 50% mycket eller lite?

175954491Cirka 1/3 av världens producerade mat hamnar i sopkorg. Bara inom EU består årlig svinnet av 89.000.000 ton matvaror, som kommer troligen bli 120 miljoner innan 2020, en ökning i takt med befolkningen. Det anses efterfrågan komma bli 50% högre än idag. Siffrorna presenterade ifrån Iglo gruppen, ledande i EU inom djupfrysta matvaror som i Italien befinner sig under varumärke Findus, under sista Världens Matdagen  och som ägde rum förra 14 oktober i London och där experterna inom matproduktion konfererade.

Forskningen bevisar att ca. 42% av svinnet tillkommer inom privata hushål: I UK mer än 50% maten slängs i sopkorgen, 7 miljoner ton om året, typ 6 hela måltider i veckan. Och sämst är att mesta av det går direkt ifrån kylskåp till soptunna! Största anledningar är att varorna går över ”best före datum” eller att den lagades för mycket portioner för att undvika låt varorna bli gamla.

Men forskarna även bevisar hur användningen av frysta varor kan betydlig minska svinnet med helan 47%. Och detta tack vare ett par enkla anledningar: längre hållbarhet ger längre tid för att använda råvarorna, och att det är enklare att portionera om man använder bara mängden man verkligen behöver.

Slutligen svinnet minskar även på inköpsvägen: man räknade med att av 1 kg. färska ärtor bara 400 gr. hamnar till mataffären. Däremot med djupfrysta varor kan man komma upp till 700 gr.

(Panorama.it, 17 otk. 2014 – http://www.panorama.it/scienza/dieta/spreco-alimentare-coi-surgelati-si-puo-ridurre-50/)
(http://www.iglo.com/en-gb/latest-news/frozenfoodsolutiontofoodwaste/)