Är verkligen djupfrysta varor bättre än färskvaror?

Den näringskvalitet som en nyss plockade grönsak erbjuder, om den plockas vid rätt mognadsgrad, är visst ouppnåeligt i jämförelse med lagrade produkter. Men det som oftast händer är att färska frukter och grönsaker som hamnar till vårt matbord är inte så bra som man tror. Därför är det ofta de frysta grönsaker som innehåller mer vitaminer än de färska som plockades för tidigt eller bevarades dåligt. Detta därför att varorna som frysas samlas in och behandlas på rätt mognadsgrad för att det ska bära med sig både estetiska, kommersiella och närings egenskaper.

Det dock svårt att generalisera om viktiga näringsämnen och ömtåliga som vitaminer. För att en vara ska innehålla alla vitaminer måste man vara noga vid inköp och välja bara riktig fräscha varor och koka dem på ett korrekt sätt (det gäller både färska som djupfrysta varor).

När det slutligen gäller jämförelsen med konserver, det visar sig att frysta grönsaker innehåller mer vitaminer än liknande produkter som lagras i steriliserade burk, alltid med tanke på att en del av det kommer att förloras i matlagning.